Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság
Szerkesztette: Paul Brunton és Munagala Venkataramiah
Filosz, Budapest, 2005.

„Ramana Maharsi szellemi nagysága emberek milliónak szolgál útmutatóul.” (őszentsége a Dalai Láma)

„ő az óceán, mi pedig a beléömlő folyók vagyunk.” (Ánandamají Má)

„A Maharsi egyszerűen az Abszolútból, az Önvalóból, a legtisztább Ürességből szól, amely az egész megnyilvánult világ célja és alapja, s mindeközben mégsem különbözik attól a világtól.” (Ken Wilber)

Részletek a könyv előszavából:

Százhuszonöt éve, hogy 1879-ben megszületett egy kis dél-indiai faluban a modern India és az egyetemes gondolkodás egyik legnagyobb alakja, Srí Ramana Maharsi.
Korunk egyik legkiemelkedőbb szentje iskolás fiúként, egy váratlan halálélmény hatására ismerte fel önmaga – indiai kifejezéssel Átmanja, azaz Önvalója – azonosságát a végső Valósággal, az abszolútummal. Ez az azonosság életének hátralévő ötvennégy esztendejében soha el nem hagyta, s éppen ez az, ami szavai rendkívüli erejét adja.
Srí Ramana Maharsi ismertsége nem kis részben éppen e könyv két szerkesztőjének köszönhető. Paul Brunton fiatal, kétkedő angol újságíróként azért utazott Indiába, hogy saját kezűleg leplezze le a „különböző jógík és fakírok szemfényvesztését”. Útja során azonban – önmaga számára is váratlanul – spirituálisan rendkívül fejlett emberekkel találkozott, akik közül a legnagyobb hatást a dél-indiai bölcs (risi), Srí Ramana Maharsi tette rá. A vele való találkozás átformáló erejű élménynek bizonyult Brunton számára. Indiai tapasztalatáról és a Maharsival való találkozásának részleteiről az 1934-ben megjelent A Search in Secret India című könyvében számolt be (mely magyarul India titkai címen jelent meg, már a harmincas években, Baktay Ervin szakavatott fordításában). Ez a könyv egy csapásra ismertté tette a Maharsit – és természetesen a szerzőt is – Nyugaton, és számtalan keresőt vezetett és vezet el mind a mai napig a nagy bölcshöz.
A Tudatos halhatatlanság másik szerkesztője, Munagala Venkataramiah, 1896 szeptemberében azzal a hírrel tért haza falujába, hogy egy bráhmin fiú, aki a szomszédos iskolában tanult, elszökött otthonról. Akkor még nem sejthette, hogy mintegy húsz évvel később találkozni fog a szökevénnyel, sőt Srí Ramana életének utolsó évtizedeiben mellette is lesz majd, hogy lejegyezze a bölcs és az őt felkeresők között elhangzott beszélgetéseket. Ezekből az összegyűjtött beszélgetésekből állt össze a Talks with Sri Ramana Maharshi (Beszélgetések Srí Ramana Maharsival), melyet nemcsak a Ramana-irodalom, hanem a modern spirituális irodalom egyik legfontosabb művének tartanak. Érdemes megjegyezni, hogy Venkataramiah a tamil, a telugu, a szanszkrit és az angol nyelvet is kiválóan ismerte.
Jelen kiadással szeretnénk megemlékezni a nagy bölcs születésének százhuszonötödik évfordulójáról. Ajánljuk e kötetet mindazoknak, akik a világ és önmaguk igaz természetének felismerését tűzték ki maguk elé.

Részlet a könyvből:

„Az Önvaló felismeréséről vagy Isten eléréséről beszélünk – az időben. Nincs azonban semmi elérendő. Már most is az Önvalóban létezünk, s olyan sem lesz soha, hogy közelebb lennénk Istenhez, mint most vagyunk. Örökké áldottak, az Önvalóban létezők, a végtelen most vagyunk. Tudatosságunk töretlen, folytonos és örökkévaló. Májá, önhipnózis azt képzelni, hogy most mások vagyunk. Ébreszd fel önmagad ebből a hipnotikus állapotból! Az ego áltatja magát azzal, hogy két én létezik: az egyik, amelyiknek most a tudatában vagyunk [a személy], és a másik, a magasabb, az isteni, amire majd egy nap ráébredünk. Ez nem igaz. Csak egyetlen Önvaló létezik, amely teljesen tudatos most és mindörökké. Számára nincs múlt, jelen vagy jövő, mert túl van az időn.”