Srí Ramana Maharsi, 1879-1950

Egy szép napon a dél-indiai Maduraiban egy Vénkataráman nevű, tizenhat éves fiú „meghalt”, hogy sohase legyen ugyanaz többé, aki volt. Abban a pillanatban felismerte testének mulandóságát és az univerzummal való azonosságát. Nem sokkal ezután belső hívásnak engedve a vörös hegyhez, a szent Arunácsalához zarándokolt, melyet Siva, a hindu mitológia egyik fő istensége megtestesülésének tartanak. Miután zsebében néhány rúpiával – melyet az utazásra vitt – örökre elhagyta otthonát, a hegy lábánál fekvő városkába, Tiruvannámalaiba való megérkezése után soha többé nem érintett pénzt. Eleinte a nagytemplom egyik csarnokának föld alatti cellájában időzött, mélyen elmerülve a meditáció békéjében, az üdvös szamádhiban, az Önvalóban történő feloldódásban. Néhány hónap után elhagyta a templomot, s a hegy körül, majd a hegyen lévő barlangokban élt. Évek múltán a hegy lábánál épült fel körülötte egy ásram. Srí Ramana Maharsi – később ezen a néven vált ismertté – soha nem hagyta el többé a szent hegyet, mely ellenállhatatlanul magához vonzotta őt. Jelenlétének hatására még évtizedekkel halála után számos kereső látogat el a világ minden tájáról a Srí Ramanásramamba és az Arunácsalához.
Paul Brunton, nyugati újságíró, akinek leginkább köszönhető, hogy a Nyugat felfigyelt Srí Ramana tanításaira, a következőképpen írja le vele való találkozását:

„Nem bírom elfordítani a tekintetemet róla. Első zavarodottságom, hogy egyáltalán nem vesz tudomást rólam, lassan elmúlik, amint ez a különös igézet egyre erősebben hatalmába ejt.
De csak a második órában eszmélek rá arra a csöndes, ellenállhatatlan változásra, amely elmémben végbemegy. […] Csak annyit tudok, hogy a nyugalomnak valami csöndes folyama árad közelemben, valami nagy békesség hatol be lényem mélyébe, és gondolatokkal agyongyötört agyam mintha lassanként megnyugodnék.”

(Paul Brunton: India titkai. Baktay Ervin fordítása alapján.)

Srí Ramana elsősorban csendben tanított, bár időnként válaszolt a követők kérdéseire. Nem tanított semmiféle filozófiát, de úgy érezte, hogy a hindu hagyomány advaita védántának nevezett ága azt a felismerést írja le, melyet ő is átélt. A Maharsi arra buzdította a keresőket, hogy találják meg önmagukat az Ön-kutatásnak nevezett módszer segítségével. „Ahogy a gondolatok felmerülnek, az embernek meg kell figyelnie, ki az, aki számára megjelennek.” Amikor kérdést intéztek hozzá, gyakran válaszolta: „Találd meg, ki az, aki tudni akarja!” Srí Ramana hangsúlyozta, hogy az Ön-kutatás „közvetlenül az Ön-felismeréshez vezet azáltal, hogy elmozdítod az akadályokat, melyek miatt azt gondolod, hogy még nem ismered Önmagadat.” Arra vezette rá tanítványait, hogy „Először azt találd meg, ki vagy… Ez egyszerűen tapasztalás. A létezés állapota mindig, itt és most is jelen van.”
Bár utolsó éveiben teste elgyengült, s rák támadta meg, mely végül halálához vezetett, jelenléte és nyugalma mindvégig töretlen maradt, és mindig részvéttel fordult azok felé, akik a világ különböző tájairól felkeresték. Még amikor ahhoz is túl gyenge volt, hogy felüljön, akkor is adott ragaszkodott hozzá, hogy láthassák őt, nem akarván csalódást okozni a nagyszámú látogatónak, akik lassan haladtak el előtte, hogy néhány másodpercet a jelenlétében tölthessenek. Halála előtt többször kijelentette: „Azt mondják, meghalok, de hová is mehetnék? Itt vagyok.”

Srí Ramana Maharsi életéről és tanításáról bővebben:

Bhagaván Ramana
Srí Ramana Maharsi (1879-1950)

Srí Ramana Maharsi életéről és tanításáról magyar nyelven megjelent művek:

Sri Ramana Maharshi: Abszolút tudatosság. Arunachala Könyvek, Budapest, 1998.
Nyílegyenes ösvény. Srí Ramana Maharsi tanításai. Stella Maris, Budapest, 1998.
Az Arunachala szentje. (Színes, angolul beszélő, feliratos videofilm.) Arunachala Könyvek, Budapest, 1999.
Paul Brunton: India titkai. 1999. h. n. Geopen.
Arthur Osborne: A szent hegy bölcse és Sri Ramana Maharshi: Negyven versszak a Valóságról. (Egy kötetben.) Arunachala Könyvek, Budapest, 1999.
Srí Ramana Maharsi: Oltalmazó útmutatás. Kötet, Nyíregyháza, 2001.
India misztikája. Az egység tanítói (antológia). Filosz, Budapest, 2002. Második, javított kiadás: 2013.
Srí Ramana Maharsi: Abszolút tudatosság. (Második, átdolgozott kiadás.) Filosz, Budapest, 2003.
Srí Ramana Maharsi: Tudatos halhatatlanság. Filosz, Budapest, 2005.
Az Arunachala szentje. (Színes, angolul beszélő, feliratos DVD.) Filosz, Budapest, 2006.
Srí Ramana Maharsi összes művei. Prózai művek, költemények, fordítások. Filosz, Budapest, 2006.
Szúri Nágammá: Levelek Srí Ramana Maharsi ásramjából. Filosz, Budapest, 2007.
Arthur Osborne: Az Önismeret ösvénye. Srí Ramana Maharsi élete és tanítása. Filosz, Budapest, 2011.
Guru Ramana. Srí Ramana Maharsi élő jelenléte. Visszaemlékezések. (Színes, feliratos DVD.) Filosz, Budapest, 2011.
Beszélgetések Srí Ramana Maharsival. Filosz, Budapest, 2018.

A legfontosabb angol nyelvű irodalom:

Collected Works of Ramana Maharshi. 1996. Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
Talks with Sri Ramana Maharshi. 1996. Tiruvannamalai, Sri Ramanasramam.
Arthur Osborne: Sri Ramana Maharshi and the Path of Self-Knowledge. 1994. New Delhi, B. I. Publications.

A Sri Ramanasramam hivatalos honlapja